fredag 29. oktober 2010

Forskerspirer og student

Flotte naturbilder!
I uke 42 var jeg hos dere i Tjura barnehage på praksis i forhold til mitt førskolelærer studie. Jeg hadde som oppgave denne uka og lage et forskerspire opplegg med barna i barnehagen. Opplegget mitt valgte jeg å gjøre med 4 åringene og det gikk over to dager. 
Dag 1:  Jeg samlet barne rundt et bord, jeg forklarte barna hva vi skulle gjøre, hva vi skulle plukke  av naturmaterialer i skogen og at vi skulle lage naturbilder av det vi skulle ut i skogen for å plukke.
Barna kledde på seg og vi samlet oss ved porten. Alle barna fikk hver sin pose for å samle inn naturmaterialer i. Barna var veldig ivrige og syns dette var veldig artig. Anita og jeg gikk med 4 åringene.
Turen gikk inn i ”Gråbeinskogen” og barna plukket ivrige masse i posene sine. Alt fra pinner, gran og furu kongler, bark, granbar av gran og furu og ”skjegg” fra greiner. Vel tilbake i barnehagen igjen samlet jeg inn posene med naturmatrialet i og tok dette med inn i barnehagen for å legge det på avispappir til tørk til neste dag.
Dag 2: Denne dagen var de barna som hadde vært med på tur dagen før veldig spente på aktiviteten vi skulle gjøre. De kom bort til med en etter en og ville starte så fort jeg kom i barnehagen.
Så var tiden kommet til at vi skulle lage de flotte bildene. Jeg tok med meg to og to barn av gangen. Dette for å kunne hjelpe barna best mulig. Barna hentet det  materialet de ønsket på et bord ved siden av og satte i gang å lime på et A3 papp ark som jeg hadde gjort klart. Barna og jeg fant ut at det trengtes masse lim for at det vi limte på skulle sitte godt fast. Noen av barna fikk ikke limt nok, og syns dette var veldig moro. Noen av barna som ikke hadde vært med på turen ville også gjøre denne aktiviteten.
Bildene lå til tørk til dagen etter før jeg hengte de opp på veggen.
Disse ble til en flott kunst utstilling.
Denne aktivitenen kommer inn under nesten alle fagområdene i Rammeplanen som barnehagen skal arbeide ut i fra.  Barna får brukt sin fantasi, kunstneriske sans, bruke sin nysgjerrighet og kunnskaper de allerede sitter inne med. Barna får også vært ute i skogen og brukt kroppen sin motorisk. Alt i alt syns jeg denne oppgaven var moro og gjennomføre med Tjura barna. Jeg gleder med til jeg kommer tilbake til dere i uke 46.
Med vennlig hilsen
Student 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar