tirsdag 24. august 2010

Oppstart

Hei!
Første lille spede start på vår egen lille blogg. Tanken er at foreldre kan lese litt om hva som har skjedd de ulike dagene. Snart skal årsplanen godkjennes og deles ut. Vi er spent på mottagelsen i år. Vi har jobbet mye med den og håper den er så informativ som mulig. Velkomstbrevet er del 1, så er det årsplanen med månedskalender del 2, en generell del hvor vi beskriver litt hvordan vi jobber del 3. Del 2 er levert til trykk. del 3 kopieres i barnehagen neste uke.